نخستین سمینار تخصصی نمای ساختمان با سخنرانی آقای مهندس شهرام حدادی


سه شنبه های معماری با موضوع مروری بر آثار آقای مهندس شهرام حدادی


شهرام حدادی روز معمار، معمار برتر

حضور مقتدر بنای آرمانی در نمایشگاه وصال برندهای برتر مشهد 1395


مصاحبه با مهندس شهرام حدادی به عنوان معمار نمونه سال
برنامه زنده دانش و دانشوران


رپرتاژ آگهی
صفحه هفت روزنامه خراسان

شهرام حدادی روز معمار، معمار برتر

بنای آرمانی اسپانسر انحصاری کنگره جامعه جراحان کشور

شهرام حدادی روز معمار، معمار برتر