- تاریخچه شرکت -آرمان شار

درباره آرمان شار

همزمان با شروع بلند مرتبه سازی در سطح شهر مشهد بیشترین مراجعه در حوزه مذکور به این مجموعه گردید. در این حوزه بیش از ۸۰ درصد پروژه های مطرح و مرتفع لوکس طراحی و نظارت شدند که از این جمله می توان برجهای مسکونی باران یک و چهار، برج مسکونی الیزه، پروژه های شرکت آرمیتاژ، برج مسکونی سبز، برج مسکونی آرتمیس ، برج مسکونی گلشن ،برج مسکونی شارین، برج مسکونی مینیاتور و فرشته و… را نام برد. پس از طراحی پروژه های مذکور، نوع نگاه طراحی مجموعه آرمان شار، تبدیل به الگویی برای طراحی مسکن لوکس در مشهد گردید.
هدف از ایجاد بنای آرمانی طرح ریزی و ساخت بنای فاخر ایرانی است که وجه مشخصه این بنا به شرح ذیل می باشد

هویت بخشی به معماری امروز

استفاده از موتیفهای ایرانی با تکیه بر معماری غنی ایران و باز تولید این الگوها جهت زندگی، که متاسفانه این الگوها سالهاست فراموش شده است
و الگوهای نا مانوس و کم هویت جایگزین ساختمانهای معماری کهن ایران زمین گردیده است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره
989154008464+
تماس حاصل فرمایید و یا با

شماره ۳۱۵۰۳ آماده پاسخوگیی به شما هستیم